Privacybeleid


Deze pagina werd vertaald vanuit het Engels. Bekijk het origineel

Bijgewerkt op 22 maart 2022

Bij EnergieID besteden we veel aandacht aan je privacy, aan het transparant zijn over hoe wij jouw informatie opslaan en gebruiken, en aan het veilig delen van gegevens met anderen.

Dit document is bedoeld om volgende vragen te beantwoorden:

Als je het niet eens bent met dit beleid, maak dan geen gebruik van onze Diensten of andere aspecten van ons bedrijf.


Wie zijn we?

EnergieID is een Belgisch coöperatief bedrijf dat tools biedt voor energiebeheer, analyse, visualisatie en samenwerking. Deze tools, die we in dit document als "Diensten" zullen omschrijven, zijn online en offline beschikbaar, via web- en mobiele apps.

Wij zijn actief in veel verschillende landen en onze naam is vertaald, dus je kent ons misschien als EnergieIDEnergyIDEnergiaIDID Energia, of iets gelijkaardigs. Onze officiële bedrijfs- en contactgegevens vindt u op onze contactpagina.


Welke informatie verzamelen wij over jou?

Wij verzamelen informatie over jou wanneer je deze aan ons bezorgt, wanneer je onze Diensten gebruikt en wanneer andere bronnen informatie aan ons verstrekken. Er zijn verschillende soorten informatie:

Informatie die jij ons bezorgt

We slaan jouw informatie op wanneer je deze invoert in onze Diensten of anderszins rechtstreeks aan ons verstrekt.

Accountgegevens

We slaan jouw gegevens op wanneer jij je registreert voor een account, een account aanpast of voorkeuren instelt.

Inhoud die je verstrekt via onze producten

We slaan de inhoud op die je plaatst, verzendt, ontvangt en deelt via onze Diensten. Enkele voorbeelden zijn:

 • De naam, locatie en fysieke eigenschappen van een Dossier
 • Namen, nummers en eigenschappen van een Meter
 • Meterstanden en andere meetgegevens
 • Actieve Integraties and hun inloggegevens
 • Groepsinfo, hyperlinks en geüploade beelden
Informatie die je ons bezorgt via onze ondersteuningskanalen

We bieden ook klantenondersteuning, waar je ervoor kan kiezen informatie naar ons te sturen over een probleem dat je ondervindt met een Dienst. Voorbeelden van dergelijke informatie zijn: contactgegevens, een beschrijving van het probleem, documentatie of screenshots die nuttig zouden kunnen zijn bij het oplossen van het probleem.

Informatie die we automatisch verzamelen wanneer je onze Diensten gebruikt

We verzamelen informatie over jou wanneer je onze Diensten gebruikt en bepaalde acties onderneemt.

Je gebruik van onze Diensten

We houden bepaalde informatie over jou bij wanneer je één van onze Diensten bezoekt en ermee communiceert. Deze informatie omvat de functies die je gebruikt; de Dossiers, Meters en Rapporten waar je op klikt; of de Meterstanden die je ingeeft, aanpast, of verwijdert.

Apparaat- en verbindingsinformatie

Tijdens het gebruik van onze Diensten verzamelen wij anoniem gegevens over je computer, telefoon, tablet of andere apparaten die je gebruikt. Deze informatie omvat besturingssysteem, browsertype, URL's van verwijzende / exit-pagina's, apparaat-ID's en crashgegevens. Deze gegevens worden onmiddellijk geanonimiseerd en geaggregeerd en hebben daarom geen invloed op je privacy.

Informatie die we van andere bronnen ontvangen

Het is mogelijk dat wij informatie over jou ontvangen van andere Gebruikers of van externe diensten.

Andere Gebruikers van onze Diensten

Andere Gebruikers van onze Diensten kunnen informatie over jou verstrekken. Een groepsbeheerder die je toestemming hebt gegeven om jouw Dossier aan te passen, kan bijvoorbeeld Dossiereigenschappen, Meters en Meterstanden invoeren, wijzigen of verwijderen. We kunnen ook je e-mailadres via andere Gebruikers ontvangen, wanneer zij dit gebruiken om je een uitnodiging voor onze Diensten te sturen. Op dezelfde manier kan een groepsbeheerder jouw contactgegevens verstrekken wanneer hij jou als beheerder voor een groep aanwijst.

Andere diensten die je koppelt met je account

We ontvangen informatie over jou wanneer je Integraties met externe bronnen inschakelt. Je kan ons bijvoorbeeld autoriseren om automatisch jouw meterstanden van een externe gegevensprovider te ontvangen; of een gegevensprovider kan ons informatie sturen via onze Application Program Interface (API).


Hoe gebruiken we de informatie die we verzamelen?

Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken, hangt gedeeltelijk af van de Diensten die je gebruikt, hoe je ze gebruikt en van alle voorkeuren die je hebt ingesteld. Dit zijn de specifieke doeleinden waarvoor wij jouw informatie gebruiken:

Om onze Diensten te leveren

We gebruiken jouw informatie om onze Diensten te leveren, je te authenticeren wanneer je inlogt, klantenondersteuning te bieden en onze Diensten te beheren en onderhouden. We gebruiken bijvoorbeeld de locatie die je opgeeft bij het maken van een Dossier om je energieverbruik te voorspellen op basis van lokale weersinformatie.

Voor onderzoek en ontwikkeling

We zijn altijd op zoek naar manieren om onze Diensten slimmer, sneller, veiliger, geïntegreerd en nuttig voor u te maken. We gebruiken geanonimiseerde gebruiksgegevens om trends en activiteitenpatronen te identificeren, om verbeteringen aan te brengen. We gebruiken ook geanonimiseerde energiegegevens om bepaalde nieuwe functies te analyseren en te testen voordat deze beschikbaar worden voor alle gebruikers.

Om met je te communiceren

Afhankelijk van je instellingen kunnen we je meldingen sturen, via e-mail of via een mobiele melding. We kunnen bijvoorbeeld aan het begin van elke maand een e-mail sturen om je eraan te herinneren je Meterstanden in te geven. We kunnen je ook op de hoogte brengen wanneer een andere Gebruiker met je communiceert, bijvoorbeeld wanneer een Groepsbeheerder je uitnodigt om lid te worden van een groep. We kunnen ook op maat gemaakte communicatie bieden op basis van je activiteit, bijvoorbeeld om je op de hoogte te stellen van een afwijking in je energieverbruik. Deze meldingen zijn afhankelijk van jouw persoonlijke instellingen en je kan er altijd voor kiezen deze niet te ontvangen.

Om je te informeren over nieuwe functies of ander nieuws over EnergieID

Afhankelijk van je instellingen gebruiken we jouw contactgegevens en informatie om periodieke berichten te verzenden die mogelijk interessant voor je zijn. Deze communicatie kan informatie bevatten over nieuwe functies, enquêteverzoeken, nieuwsbrieven of evenementen die je mogelijk interessant vindt. Je ontvangt deze berichten alleen als je je ervoor inschrijft (opt-in) en je kan je altijd uitschrijven.

Klantenondersteuning

We gebruiken je informatie om technische problemen op te lossen die je tegenkomt, om te reageren op jouw verzoeken om hulp, om crashinformatie te analyseren en om onze Diensten te repareren en te verbeteren.

Voor veiligheid, beveiliging en privacy

We gebruiken informatie over jou en je activiteit om accounts en activiteiten te verifiëren, om verdachte of frauduleuze activiteiten te controleren en om overtredingen van ons beleid te identificeren. We gebruiken jouw contactgegevens ook om je op de hoogte te stellen, voorafgaand aan de verwijdering van informatie vanwege of het beleid ten aanzien van gegevensbewaring (zie 'Hoe lang we informatie bewaren' hieronder).

Met je toestemming

Wij gebruiken je informatie als je ons toestemming hebt gegeven om dit te doen, voor een specifiek doel dat hierboven niet is vermeld.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken alleen informatie over jou waar we een rechtsgrond hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving van de Europese Unie. De wettelijke grondslagen zijn afhankelijk van de Diensten die je gebruikt en hoe je ze gebruikt. Dit betekent dat we je informatie alleen verzamelen en gebruiken wanneer:

 • We ze nodig hebben om de Diensten aan te bieden en werkende te houden, klantondersteuning en gepersonaliseerde functies te bieden en de veiligheid en beveiliging van de Diensten te garanderen;
 • Het aan een legitiem belang voldoet (wat niet wordt overtroffen door jouw recht op privacy), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;
 • We moeten jouw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Als je hebt ingestemd met ons gebruik jouw persoonsgegevens voor een specifiek doel, heb je het recht om op elk moment van gedachten te veranderen, maar dit heeft geen invloed op de verwerking die al heeft plaatsgevonden.

Hoe kan de informatie die we verzamelen gedeeld worden?

Een belangrijk deel van EnergieID gaat over samenwerken. We willen tools maken waarmee je informatie op een veilige en gebruiksvriendelijke manier met anderen kunt delen. U bent echter altijd de eigenaar van uw eigen gegevens. Voor ons betekent dit dat de enige manier waarop uw informatie wordt gedeeld, is wanneer u het initiatief neemt om dit te doen. We zullen nooit persoonsgegevens verkopen aan adverteerders of andere partijen.

Delen met Gebruikers

Wanneer je onze Diensten gebruikt, heb je de keuze om je informatie voor verschillende doeleinden te delen met andere Gebruikers:

Om samen te werken

Je kan inhoud aanmaken die persoonsgegevens kan bevatten en je kan vervolgens toestemming verlenen aan anderen om die inhoud te bekijken, delen, bewerken, kopiëren of downloaden. Telkens wanneer je een dergelijke toestemming verleent, bijvoorbeeld wanneer je lid wordt van een Groep, word je gevraagd om de informatie die je gaat delen te herzien, en word je gevraagd toestemming te geven voor het delen van deze informatie. Je kan te allen tijde je toestemming terug intrekken door de Groep te verlaten, waarna de groepsbeheerders geen toegang meer hebben tot jouw informatie. Als je beheerder van een Groep wordt, kan je naam en je profielfoto door iedereen worden bekeken. Voor verborgen groepen wordt deze informatie alleen weergegeven aan anderen binnen de groep.

Voor benchmarking

Als onderdeel van onze Diensten bieden we analyses aan waarmee je kan zien hoe jouw informatie zich verhoudt tot die van andere, anonieme gebruikers. Daar staat tegenover dat jouw geanonimiseerde informatie kan worden gebruikt in de rapporten van andere gebruikers. De informatie die wordt gebruikt, is geaggregeerd, geanonimiseerd en gegeneraliseerd en kan geen invloed hebben op jouw privacy. Je kan je echter nog steeds uitschrijven van deze functies, wat betekent dat je geanonimiseerde informatie niet langer zal worden gebruikt, maar je kan dan de benchmarkfuncties ook niet meer gebruiken.

Delen met Derden
Apps van derden en API

Je kan bepaalde apps van derden toestemming verlenen om toegang te krijgen tot jouw informatie door een Integratie te activeren of door gebruik te maken van onze Application Program Interface (API). Hierdoor kunnen apps van derden toegang krijgen tot jouw account en persoonsgegevens, zoals je naam en e-mailadres, en alle inhoud die je in verband met die apps wilt gebruiken. Telkens wanneer je dergelijke toestemming verleent, word je gevraagd om de informatie die u gaat delen te herzien, en word je gevraagd toestemming te geven voor het delen van deze informatie. Je kan te allen tijde je toestemming terug intrekken, waarna de derde partij geen toegang meer heeft tot jouw informatie.

Doneren aan de Wetenschap

Je kan ervoor kiezen om bepaalde informatie te delen met onderzoeksprojecten die EnergieID ondersteunt of waaraan EnergieID deelneemt. We elimineren informatie die jou direct identificeert en we gebruiken alleen de informatie die onderzoek zonder winstoogmerk mogelijk maakt. Jouw informatie wordt alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek als je je hiervoor inschrijft en je kan op elk gewenst moment terug uitschrijven.


Hoe beveiligen en slaan we de informatie die we verzamelen op?

Informatieopslag en beveiliging

We gebruiken gegevenshostingserviceproviders in de Europese Unie om de door ons verzamelde informatie te hosten en we gebruiken technische maatregelen om alle gegevens te beveiligen. Hoewel we veiligheidsmaatregelen implementeren om jouw informatie te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar. Vanwege de inherente aard van internet kunnen we dus niet garanderen dat gegevens, tijdens transmissie via internet of wanneer ze opgeslagen zijn op onze systemen, absoluut veilig zijn voor inbreuk door anderen. Als je hierover vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Hoe lang we informatie bewaren?

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, is afhankelijk van het type informatie, zoals hieronder in meer detail wordt beschreven. Sommige gegevens zullen we na een tijd verwijderen of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we de informatie veilig opslaan en isoleren voor verder gebruik totdat verwijdering mogelijk is.

Accountinformatie en Inhoud

Accountgegevens en alle bijhorende Inhoud zoals Dossiers, Meters en Meetgegevens worden geschrapt na een periode van 2 jaar van inactiviteit. Een paar weken voordat deze periode afloopt, informeren we je over deze gebeurtenis en geven we je de mogelijkheid om je Account opnieuw te activeren. Als je je account niet binnen deze periode opnieuw activeert, worden je Account en de Inhoud ervan verwijderd. Gebruikers die een betalende Dienst afnemen, zelfs als die betaald wordt door een derde partij, worden steeds als actief beschouwd en blijven hun Account behouden.

Informatie over je gebruik van de Diensten

De technische informatie die we verzamelen over jouw interactie met onze Diensten wordt maximaal 180 dagen bewaard.


Hoe kan je jouw informatie beheren en controleren?

Jij bent de eigenaar van je eigen gegevens. Dat betekent dat je jouw gegevens kan bekijken en wijzigen, of je kan jouw gegevens exporteren en verwijderen uit onze systemen als je dat wilt.

Je gegevens bekijken en bijwerken

Vanuit onze Diensten heb je toegang tot je gegevens en kan je deze bijwerken. Je kan bijvoorbeeld een meterstand die u eerder hebt ingevoerd bekijken en wijzigen. Het is mogelijk dat je bepaalde informatie die automatisch is ontvangen is via een externe dienst niet kan wijzigen: in dat geval moet die externe toestaan dat je die specifieke informatie aan hun zijde wijzigt.

Je gegevens verwijderen

Je hebt de mogelijkheid om al je informatie te verwijderen vanuit onze Diensten. Zo kan je de inhoud die je aanmaakt verwijderen, bijvoorbeeld een meter en de tellerstanden ervan, of je kan je volledige account verwijderen. Houd er rekening mee dat het tot 10 werkdagen kan duren voordat je account volledig van onze systemen is verwijderd.

Overdraagbaarheid van gegevens

Overdraagbaarheid van gegevens betekent dat je jouw informatie in een formaat kan exporteren, zodat je van de ene naar de andere dienst kan wisselen. Met onze Diensten kan je jouw accountgegevens en alle bijbehorende inhoud downloaden in bestandsindelingen die in andere diensten kunnen worden geïmporteerd. Je kan ook bepaalde gegevens importeren in onze Diensten.

Verloren toegang

Als je denkt dat je de toegang tot jouw informatie bent kwijtgeraakt, bijvoorbeeld als je je wachtwoord bent vergeten, of als je denkt dat er zonder jouw toestemming een account voor je is gemaakt, kan je contact met ons opnemen en we zullen je helpen het probleem op te lossen.


Andere belangrijke informatie over privacy:

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw apparaat worden geplaatst en worden gebruikt om bepaalde voorkeuren te onthouden of om ons in staat te stellen onze Diensten te optimaliseren. Wij gebruiken alleen technische en analytische cookies die geen invloed hebben op jouw privacy.

Als je geen cookies wilt accepteren, kan je jouw browser instrueren om geen cookies meer te accepteren, door de opties te veranderen. Je kan je browser ook instrueren om cookies te verwijderen die al zijn opgeslagen.

Functionele Cookies

Deze cookies worden gebruikt voor essentiële onderdelen van onze Diensten, bijvoorbeeld om te onthouden dat je bent ingelogd. 

Analytische Cookies

We gebruiken Google Analytics-cookies om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers onze Diensten bereiken en ermee omgaan. De gegevens die door deze cookies worden verzameld, bevatten geen identificeerbare informatie en worden uitsluitend gebruikt om collectieve inzichten over het gebruik van onze Diensten te achterhalen.

Wijzigingen aan ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina publiceren en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we je vragen om ze te lezen en er mee akkoord te gaan, opdat je onze Diensten kan blijven gebruiken.

Als je het niet eens bent met wijzigingen in dit privacybeleid, moet je stoppen met het gebruik van onze Diensten en je account verwijderen, zoals hierboven beschreven staat.

Contacteer ons

Neem contact met ons als je vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop jouw informatie wordt behandeld.

Als je van mening bent dat wij jouw privacy op een onwettige wijze hebben behandeld, kan je een klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie.

 


CHANGELOG
 • 2018-05-17: Gestart met het loggen van wijzigingen aan het privacybeleid, om transparantie te verbeteren.
 • 2022-03-22: Om de transparantie te verbeteren voor EnergieID-gebruikers die gegevens willen delen via een Groep, worden de namen van de groepsbeheerders van niet-private Groepen vanaf nu aan alle gebruikers getoond. Op die manier weten gebruikers met wie ze gegevens zullen delen voordat ze toetreden tot de Groep.
 • 2023-08-02: We vermelden nu expliciet dat gebruikers die een betalende dienst afnemen, zelfs als die door een derde partij wordt betaald, steeds als actief worden beschouwd, wat gevolgen heeft voor de bewaartermijn van Accountgegevens en Inhoud.